تبلیغات

بررسی تأثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
این مطلب توسط سایت داک سیتی ویراستاری و از لحاظ فونت تصیح و اماده چاپ صحافی میباشد.ومبلغ پرداختی شما جهت ویراستاری این مطلب می باشد.

چكيده
در عصر حاضر، توجه به فناوري اطلاعات جهت رسيدن به اهداف سازماني امري ضروري و اجتناب ناپذير است. از طرف ديگر، كاركنان سازمان نيز مانند اطلاعات يكي از منابع بسيار مهم سازمان به شمار مي‌آيند كه توجه به آنها نيز جهت رسيدن به اهداف، امري ضروري و غير قابل انكار مي‌باشد به طوري كه مي‌توان اشاره نمود، بقاء و حيات سازمان‌ها به كيفيت و توانمندي اين عامل مهم بستگي دارد؛ زيرا نيروي انساني توانمند است كه سازمان توانمند را به وجود مي‌آورد. شركت كارخانه چيني ايران،طرح‌هاي توسعه‌اي زيادي را درسال‌هاي اخيراجرانموده وهمچنين تكنولوژي توليدخود را بروز نموده وارتقاءداده است. بديهي است كه دراين راستا،شركت كارخانه چيني ايران نيازمند كاركناني بامهارت،تخصص ونيروي فكربرترمي‌باشد. به علت تغييرات مذكور،ضرورت بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي كاركنان مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين گزارش درپنج فصل ارائه مي‌شود:فصل اول تحت عنوان كليات تحقيق وشامل اطلاعاتي ازقبيل عنوان تحقيق،بيان مسأله،ضرورت واهميت تحقيق،فرضيه‌ها، اهداف وپيشينه تحقيق مي‌باشد. فصل دوم نيزتحت عنوان ادبيات تحقيق،درسه بخش بيان شده است: بخش اول به مباني نظري و مفهوم شناسي فناوري اطلاعات،بخش دوم به مباني نظري و مفهوم شناسي توانمندسازي كاركنان پرداخته و در بخش سوم نيز تأثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي كاركنان مورد بررسي قرار گرفته است. درفصل سوم به طراحي پرسشنامه‌اي جهت بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي كاركنان، اولويت بندي عوامل مؤثروارائةمدل پرداخته شده است.پس از دسته بندي متغيرهاي تأثيرگذاروجمع‌ آوريپرسشنامه‌ها،اعتباروپايايي آنهاموردبررسي وآزمون قرارگرفت .درفصل چهارم باتكيه برروش تحقيق كمي وپس ازانجام آزمون همبستگي اسپيرمنوحصول اطمينان از ارتباط معني دار ميان فناوري اطلاعات و توانمندسازي كاركنان،ازطريق آزمون فريدمن مشخص گرديدكه عامل سخت افزار بالاترين اولويت و اكسترانت پايين ترين اولويت را به خود اختصاص داده‌اند.
واژگان كليدي:فناوري اطلاعات، توانمندسازي،شركت كارخانه چيني ايران (ايرانا).

منابع
1) امين لاري، منصور و جاويدان، رضا، «فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل چالش¬ها و فرصت¬ها»، ره¬آورد نور، ش 13.
2) حبیبی، علي، «اطلاع¬رسانی اسلامی و امنیت اطلاعات»، ره¬آورد نور، ش 7.
3) راتنر، هنريك، 1373 ش، علم و فنّاوری در کشورهای در حال توسعه، یوسف نراقی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
4) قنبری، حسین.(1386)، برسی عوامل موثربر توانمندسازی منابع انسانی در شرکت بهره برداری وتوزیع آب گلستان.مرکزآموزش مدیریت دولتی استان گلستان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.
5) کاپلیسکی، رافائل، 1372 ش، فنّاوری و توسعه در سومین انقلاب صنعتی، جمشید زنگنه، تهران، وزارت امور خارجه.
6) کاستلز، امانوئل، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد 3، تهران، طرح¬ نو.
7) کروبی، مهدی. و مهرداد، متانی.(1388). توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش های ضمن خدمت. نشریه فراسوی مدیریت. شماره 9 .
8) محمدي،محمد.(1380). توانمندسازي نيروي انساني. فصلنامه مطالعات مديريت. شماره هاي 31 و32.
9) مشبکی، اصغر. مهیدزاده، هدایت. و بهزاد، خاتمی.(1389). ارزيابي عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان در سازمانهاي توليدي- صنعتي شهر تبريز.نشریه فراسوی مدیریت شماره 11.
10) منوريان ،عباس و نيازي، حميد رضا (1385). عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي.سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی . تهران.
11) Lee,J.A.(2001).the empowerment approach to social work practice : Building the beloved community (2 ended). New York : Columbia University press.
12) 5 - Chadiha Letha .A& et al (2004) .Empowering African American Women Informal Caregivers : A Literature synthesis and practice strategies . Social work.دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 911 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 89

حجم فایل:238 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: