تبلیغات

فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

پورتال

فایل ورد در خصوص پورتال 102 صفحه ایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

بررسی تأثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نسلهای شبکه موبایل و انتقال داده به عنوان خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات

بررسی نسلهای شبکه موبایل و انتقال داده به عنوان خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی انواع کارت هوشمند و سیستم کارت هوشمند سوخت

بررسی انواع کارت هوشمند و سیستم کارت هوشمند سوخت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش الکترونیک و مقایسه نرم افزارهای آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک و مقایسه نرم افزارهای آموزش الکترونیک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل