تبلیغات
لیست فایل ها - صفحه 1

پورتال

فایل ورد در خصوص پورتال 102 صفحه ایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه‌ی چسبندگی هزینه‌ها با دیدگاه مدیریت و تصمیمات مدیران همراه با پیش‌بینی سود

بررسی رابطه‌ی چسبندگی هزینه‌ها با دیدگاه مدیریت و تصمیمات مدیران همراه با پیش‌بینی سود

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

بررسی تأثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابرسی عمومی داخلی در زمینه ی بحران اقتصادی

حسابرسی عمومی داخلی در زمینه ی بحران اقتصادی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی

سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اجمالی اطلاعات مالى میان‌دوره‌ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

بررسی اجمالی اطلاعات مالى میان‌دوره‌ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی