تبلیغات
لیست فایل ها - صفحه 2

بررسی نسلهای شبکه موبایل و انتقال داده به عنوان خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات

بررسی نسلهای شبکه موبایل و انتقال داده به عنوان خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی انواع کارت هوشمند و سیستم کارت هوشمند سوخت

بررسی انواع کارت هوشمند و سیستم کارت هوشمند سوخت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش الکترونیک و مقایسه نرم افزارهای آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک و مقایسه نرم افزارهای آموزش الکترونیک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و تحلیل رابطه و تأثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها

بررسی و تحلیل رابطه و تأثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عملکرد سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه

عملکرد سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی